ARCHIWUM

 

       MOJA PRZYGODA W MUZEUM
        XXX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży
        TORUŃ 2008

 

   

   

W konkursie realizowanym przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej przy wsparciu Urzędu Miasta Torunia wzięło udział ok. 12 tyś. uczniów w wieku 5 – 19 lat z ok. 100 placówek polskich i 40 z całego świata, m.in. z Bułgarii, Rumunii, Turcji, Austrii, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Macedonii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Indii – po raz pierwszy – z Hongkongu.
Konkurs ma na celu pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych, o ich rodowodzie o charakterze, a także o wartościach naukowych, historycznych i artystycznych, oraz kształtowanie upodobań estetycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i wrażliwości na piękno. Co roku dzieła młodych twórców zaskakują nowatorskim podejściem do tematu, niezwykłą kolorystyką, ekspresją wyrazu, co sprawia, że temat przygody w Muzeum jest za każdym razem inaczej „opowiedziany”. XXX jubileuszowa edycja konkursu nie zawiodła pod tym względem oczekiwań jurorów.
Eliminacje I stopnia odbyły się w placówkach macierzystych, do których uczęszczają młodzi artyści; w domach kultury, galeriach, szkołach i muzeach. W ten sposób wybrano 2.600 prac, które oceniło jury w Toruniu. Przyznano kilkanaście równorzędnych nagród oraz wyróżnień w czterech grupach wiekowych: 5 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 19 lat oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia, dwie Nagrody Prof. Edwarda Salińskiego i Nagrodę Specjalną. 
MAGDALENA SOKOŁOWSKA
Komisarz XXX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Moja Przygoda w Muzeum

   

   

   

   

   

W tym roku wystawa pokonkursowa została uzupełniona o cześć retrospektywną ukazująca najlepsze z ostatnich pięciu lat. Organizatorzy przygotowali także specjalny program edukacyjny – to z okazji jubileuszowej edycji konkursu – towarzyszący ekspozycji, na który składają się zajęcia i warsztaty, podczas których poznamy między innymi sposoby analizy i opisywania dzieł sztuki, oraz tworzenia kopii, zgłębimy tajniki warsztatu artysty, uzupełnimy wiedzę na temat podstawowych technik malarskich. Podczas zajęć w soboty uczestnicy samodzielnie wykonają pracę, które później zostaną umieszczone na wystawie w specjalnie przygotowanej do tego przestrzeni ekspozycyjnej
MAGDALENA SOKOŁOWSKA
Komisarz XXX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Moja Przygoda w Muzeum

 

 

        TWÓRCY PRZY PRACY  KWIECIEŃ 2008

     

            

           

 

        

        

        

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ